ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

28 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 28

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthSep 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߞߘߐߝߐ

ߊߝ.ߟ.ߘ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


« 1 2 (3) 4 5 6 ... 433 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߋߣߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߐ ߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߘߋ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/8/10 15:10:00 (123 reads)

ߞߋߣߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߐ ߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߘߋ߬߸ ߞߋߣߌߦߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߬ߘߌ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߎߣߊ߬ߛߌߣߌ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߈/ ߂߀߁߇߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߎߙߎ߫ ߞߋߣߌߦߕߊ߫ ߣߌ߫ ߙߊߦߌߟߊ߫ ߏߘߌ߲ߜ߭ߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍߝߍ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫: ߞߊ߲ߕߌ߮ ߎߙߎ߫ ߞߋߣߌߦߕߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߕߊ߲ߕߐ߫߸ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߛߏ߬ߓߌ ߟߌ߬ߤߟߊ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2654 bytes more | 1 comment
ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߆߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߊߓߊ߲
Posted by diane on 2017/8/7 15:20:00 (110 reads)

ߦߏ߫ ߘߟߊߝߎߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫:
߁- ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߎߤߊ߲ߣߊ߫ ߡߊ߯ߡߊߘߊ߯ߣߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: [ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ]. ߊ߬ ߝߐ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: [ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ]߸ ߏ߰ ߞߐߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ (ߕ.ߖ.)߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߗߋ߫ ߕߎߡߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߊ߫.. ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲߬ߠߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4401 bytes more | 1 comment
ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߅߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫
Posted by diane on 2017/8/6 18:49:06 (62 reads)

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߁߅߲:  ߛߌ߰ߘߊ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫ (ߕ.ߖ.)
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫߸ ߓߙߎ߬ߟߊߦߌ߫ ߘߋ߲߸ ߏ߬ ߝߊ߬ ߊ߳ߺߊߓߑߘߌ߫ ߡߎߕ߭ߊߟߓߌ߫ ߤߊߛ߭ߡߌߞߊ߸ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߕߋߙߌߞߍ߫ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ (ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߞߙߎߞߙߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߜߍߡߊ߲ ⸜ߣߴߊ߬ ߝߌ߲߬ߡߊ߲⸝، ߊ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫߸ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲߬ߠߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 19851 bytes more | 1 comment
ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߄߲: ߟߊ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫
Posted by diane on 2017/8/5 16:13:14 (77 reads)

ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߤߊߞߟߌߟߕߊ ߟߎ߬:
߁- ߊ߬ߟߋ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߌ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ߸ ߏ߬ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋߟߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߦߊ ߘߝߊߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߛߎߡߊ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߟߐ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߛߞߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߞߐ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫.   ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3169 bytes more | 1 comment
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2017/8/4 7:00:00 (44 reads)

ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ /߂߀߁߇ /ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߏߓߌߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߛߋߟߎ߲߫ ߘߊߟߍ߲߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߸ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߦߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߕߐ߫ ߡߞߊ߫ ߸ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߟߌ߫ ߢߌ߲߬ ߛߋ߲߬ ߝߍ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߸ߘߊߟߍ߲߫ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߸ߡߍ߲ ߘߌߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߂߀߂߀߸ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߮ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫ ߸ߏ߬ ߘߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ߓߊߏ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ ߖߍ߬ߘߍߖߘߍ߫ ߦߋ߫ ߛߏߕߌ߮ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬߸ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫

ߟߊ߬ߡߌߣ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߇߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߊߓߊ߲
Posted by diane on 2017/8/9 15:20:00 (73 reads)

ߦߏ߫ ߘߟߊߝߎߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫:
߁- ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߎߤߊ߲ߣߊ߫ ߡߊ߯ߡߊߘߊ߯ߣߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: [ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ]. ߊ߬ ߝߐ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: [ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ]߸ ߏ߰ ߞߐߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ (ߕ.ߖ.)߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߗߋ߫ ߕߎߡߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߊ߫.  ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲߬ߠߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 14814 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߊ߬ߟߌ ߓߘߊߙߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߓߟߏ߫﴿ ߟߓߌ߫ ﴾
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/8/7 5:40:00 (201 reads)

ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߌ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߊ߬ߟߌ ߓߘߊߙߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߓߟߏ߫﴿ ߟߓߌ߫ ﴾߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߊ߬ߟߌ ߓߊߘߙߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ߬ߓߏ߲ ߞߊ߬ߝߊ ߛߓߍ߫߸ ߣߴߊ߬ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߟߓߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߌߌߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߸

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5643 bytes more | 4 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߓߌ߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/8/6 15:10:00 (168 reads)

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫  ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߓߌ߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߆/ ߂߀߁߇߸ ߘߍ߬ߞߙߎ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ " ߡߊ߲߬ߛߊ " ߸ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߍ߬ߞߙߎ ﴿Mande Studies Association ﴾ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߊߡߋߋߙߞߌߞߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߖ߭ߏߖߍ߭ߍߝ، ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߍ߰ߟߌ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐߵ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2943 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ (Mande Studies Association = MANSA )
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/8/5 12:10:00 (210 reads)

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ " ߡߊ߲߬ߛߊ " (Mande Studies Association = MANSA ) ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߓߐ߫߸ ߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߊߝߍ߬߸ ߛߊ߲߬-ߊ߲߯-ߛߊ߲߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߢߌ߲߬ߣߊ߲߬ ߕߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߠߋ߬ ﴿ ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ﴾ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߣߍ߫ ߞߊ߲߬߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ߞߍ߫ ߝߊ߲߭-ߊ߯-ߝߊ߲߬ ߓߌ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߝߟߍ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߢߌ߲߬ ߞߊ߲߬:ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4137 bytes more | 2 comments
ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߃߲: ߟߊ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫
Posted by diane on 2017/8/3 16:40:00 (100 reads)

ߥߟߊ߬ߘߊ߫ ߁߃߲: ߟߊ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫:
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߕߣߍ߲ ߣߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋߞߏ ߘߐߛߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ ߓߐ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲،..  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 9907 bytes more | 1 comment
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 433 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫